Grupo 1

Capacidade de análise,
Capacidade para motivar
Capacidade de integración dos equipos e xeración de sinérxias
Flexibilidade
Capacidade para a delegación de tarefas
Capacidade organizativa
Capacidade de comunicación

Grupo 2

Capacidade de liderazgo
Empatía e capacidade para a comunicación
Capacidade para a planificación e para fixación de obxectivos
Capacidade para a motivación e implicación do grupo
Capacidade de negociación e mediación
Intelixencia emocional e racional
Sentido común
Ser algo visionario e intuitivo
Capacidade para asumir riscos

2541409114.jpg

Grupo 3

Concebir o proxecto baseándose no coñecemento
Comunicar o proxecto implicando as partes
Autonomía e capacidade para asunción de responsabilidades
Saber escoitar
Recoñecer o traballo dos demais

Grupo 4

Capacidade de comunicación e diálogo
Asertivo, empático e receptivo
Capacidade de sumar as partes ao proxecto
Flexibilidade ou capacidade de adaptación e compresión co entorno
Capacidade analítica e intuitiva
Xusto, coherente, respetuoso e responsable.

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *